Kouluaikoinahan jokaisella oli muistovihkoja, joihin pyydettiin  kirjoituksia kavereilta, vanhemmilta ja kaikilta muilta, joita uskalsi lähestyä pyynnöllä.

    Äidillä oli aina tapana kirjoittaa erään laulun sanat jotka ovat syöpyneet mieleeni ja olen ne usein itsekin kirjoittanut.

    "On nuoruus aikaa toukojen, maa silloin lämmin on.  Siis uutterasti kyntäen se saata kuntohon,  

      Niin että luoja siunaten, sais kylvää siihen siemenen ja nousis vilja versomaan, uskossa Jumalaa."1984696.jpg