Minulla on tallella, sukuni perintönä tulleita vihkosia. mm. Uuden heräyksen alkuajan saarnaajan  Mikko Saarenpään kirjoituksia. Olen ne elämäni aikana moneen kertaan lukenut ja aina ne ovat yhtä tuoreita ja rakkaita. Niissä on selvä ja raamatun mukainen viesti vielä tämänkin päivän ihmiselle.  Niissä  on "suola" tallella, toisin kuin  tämänpäivän saarnaajien puheissa, millä saataisiin suolaan makua, vain sillä, että otetaan Jumalan sana todesta ja pyydetään sen mukaan elämään ja opettamaan.  Raamattussa tosin ennustetaan sekin lopunajan merkki, että sokea sokea taluttaa ja he samaan kuoppaan lankeavat.   En malta olla tähän kirjoittamatta erästä Saarenpään kirjoitusta, sillä se on niin ajankohtainen tänäänkin vaikka on kirjoitettu jo 1914;sta.

    Miten palvelemme Herraa?

Herran apostoli Jaakob sanoo; "Se on Isälle ja Jumalalle puhdas ja saastatoin Jumalanpalvelus: Oppia orpoja ja leskiä heidän murheessaan ja itsensä saastatoinna  maailmassa pitää." Jaak.1:27  ja profeetta Miikan kautta sanoo Herra:  " Se on sinulle sanottu ihminen, mikä hyvä on ja mitä Herra  sinulta vaatii, nimittäin, että kätket Jumalan sanan ja harjoitat rakkautta, ja olet nöyrä sinun Jumalasi edessä." Miik, 6:8

Lukiessa  Jumalan valitun kansan Israelin  historiaa, tulee niin elävästi huomaamaan, että aina, kun Israel sisällisesti lankesi Jumalan yhteydestä, unhotti ja laimin löi se oikean  jumalanpalveluksen ja rakkauden harjoituksen. Ja kuitenkin se tahtoi olla Jumalan palvelija itsevalituilla tavoillaan, luullen myös Herran niihin mielistyvän.  Ja siitä syystä Israelin kansan jäsenet tahtoivat tietää, miksi ei heitä kuulla, vaikka he paastoavat j.n.e. Herra vastaa profeettain kautta    esimerkiksi Jes.59 luvussa y.m. missä syy on, vaan eivät he tahtoneet kuulla, että olisivat ruvenneet tekemään parannusta niistä synneistä, jotka heidät erottivat Jumalastansa.

Usein sekoitti Israel Jumalan sille säätämään jumalanpalvelukseen pakanuutta, tehden sen ihmisluontoa ja lihaa huvittavaksi, ja luuli Herran siihen mielistyvän vaikka elikin kauhistuksissa,  petoksessa y.m. synneissä.  Mutta Herra sanoo; "Älkää luottako valheeseen sanoen; Tässä on Herran Temppeli. Mutta parantakaa todella teidän elämänne ja menonne, ja tehkäät jalo oikeus yhden ja toisen välillä.  Jeremia 7:4,5.

Miten nyt ovat asiat Kristikunnassa. Moni elää sellaisissa synneissä, joista eivät pakanatkaan sanoa tiedä.  Ja kuinka paljon Jumalan silmä näkee meidän jumalnpalveluksessa sellaista, mikä on hänelle vierasta?  Kun vertaamme nykyistä seurakuntaelämää jumalanpalveluksineen  ja kaikkine tapoineen alkuseurakuntaan, niin huomaamme siinä suuren eroituksen.

 Kuinka surullinen asia se on, että jumalanpalvelukseen liitetään sellaista, josta nauttii vain kääntymätön sydän ja lihallinen mieli. Tällaisia ovat esimerkiksi kirkkokonsertit, orkesterin soitot y.m. Olen kuullut puolustettavan näitä sillä, että nuoret mielet voidaan sen kautta paremmin pysyttää kirkon  piirissä, jotka muuten tulisivat voitetuiksi etsimään nautintoa  luonnolle muualta. Saattaa niinkin olla.  Mutta Raamatusta näemme, että joka ei luovu kaikista lihan nautinnoista, ei se ole Jeesuksen opetuslapsi.

  Tätä sanotaan ehkä ahdasmielisyydeksi.  Se on kuitenkin tosiasia,  etteivät maallisesti mieltyneet lihalliset ihmiset ole  kirkkomme kaunistuksena, jos voidaankin niitä sen piirissä pitää, sekoittamalla jumalanpalvelukseen sellaista, joka tyydyttää heidän lihallista mieltänsä. Ja sitäpaitsi on siinä se vaara , että vakavampikin aines, hurskaasti heränneet sielut alkavat sentähdenvieroa kirkkoa ja liittyvät kirkolle vieraisiin hengellisiin liikkeisiin.  Se on kuitenkin surullinen tosiasia, että paljon on näin tapahtunut ja siitä syystä toivoisin näissä muutoksia ja että näitä asioita tarkemmin punnittaisiin  Jumalan sanan ja totuuden vaa`alla.

 Rakas kansankirkkomme on pirstaleina ja yhä enemmin se vielä hajoaa. Ansaitsee ajatella, missä tähän on syy? Kristillisyys on jotakin enempää kuin, että osata miellyttävästi esiintyä ja kauniisti puhua, laulaa ja soittaa, sillä elävä kristillisyys on oman lihallisen tahdon kuolettamista ja alistumista Jumalan tahdon ja sanan alamaisuuteen ja kuuliaisuuteen.  "Se on sinulle sanottu ihminen, mikä hyvä on, ja mitä Herra sinulta vaatii,  että kätket Jumalan sanan ja harjoitat rakkautta, ja olet nöyrä sinun Jumalasi edessä."

   Armollinen Herra Jeesus ja sinä suuri ylimmäinen pappi ja kirkonpää. Anna elävän herätyksen tuulen puhaltaa kirkkomme sisällä, että sen kuolleetkin jäsenet eläväksi tulisivat ! Tätä rukoillen toivottaa muuan köyhä korven kulkija ja kirkon ystävä.

  Näin Mikko Saarenpää, 1914. Tähän sydämestäni yhtyen  myös yksi korven kulkija.