Sä olet isäs kunniaan, Oi Jeesus mennyt multa, Mä vähäks aikaa maailmaan

Jäin vielä tänne sulta, Jäin kulkemaan mä vieraana, isäni maasta kaukana.

 Se isänmaa on ylhäällä, On taivahassa aina,  Ei siellä suru sydäntä,

Ei murhe mieltä paina. Ja Herra itse ainiaan Sen täyttää kirkkaudellaan.

 Ei täältä sinne silmäni, Voi kantaa luokses vielä. Vaan kuitenkin mun ääneni,

Jo nytkin kuullaan siellä.  Ja usein, kun mä huokaan vaan, Jo vastauksen sieltä saan.

Se joskus uskon silmihin, Jo kaukaa kangastaapi  Ja sielu nousta kotihin

Jo toivon siivin saapi. Vaan sitten taasen katoaa  Niin, kauas pois se riemun maa.

 Mun uskoani vahvista Ja tue toivoani, Mua, Jeesus, aina johdata.

Ja kanna matkallani, Niin nähdä autuaana saan, Sen toivon maan  Sen riemun maan.

Ja niinkuin isäs kunniaan   Sä nousit mailmasta, Niin kunniassa päälle maan.

Taas tulet taivahasta, Käyt tuomitsemaan kaikkia  Eläviä ja kuolleita.

Ah auta, Jeesus, valvomaan, Suo valmiina mun olla  Kun minut etees kutsutaan,

 Kun  istut  tuomiolla. Mua auta silloin kunniaan, Isäni maahan oikeaan.

Virsi 88. edellinen painos.