Niin huominen on huomenna, ja se pitää murheen itsestään.

Osaisimmepa olla kuin taivaan lintu, kantamatta murhetta siitä,

mille emme mitään voi. Sanoohan Raamattukin, ettette voi

 murehtimisellanne  lisätä ikäänne kyynäränkään vertaa, ja siellä on myös hyvä neuvo;

Saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella, kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi.

Kuinka usein unohtuu kiittäminen? Lutherkin painottaa sitä, että rukous pitäisi alkaa kiitoksella.

Vaan näin olemme kiittämättömiä monta kertaa, vaadimme vain sitä ja tätä, terveyttä ja hyviä päiviä.

Hän tietää avun, ajan parhaan ja neuvonsa on viisahin. Myös sydämemme halun hartaan, isämme tuntee, rakkahin.