309888_255430184515481_213620955363071_7

 

JEESUS PALVELEE NIITÄ, JOILTA POHJA PETTÄÄ

Pidän Matteuksen evankeliumin jakeista 14:22-31. Niissä kerrotaan miten Pietari pyrki Jeesuksen luo kävelemällä vettä
pitkin. Pietari joutui heti vaikeuksiin. Hänen itseluottamuksensa, jonka varassa hän nousi veneen laidan yli ja astui veteen, katosi ja hän vajosi.
Apu, jonka Jeesus antoi, tuli oikealla hetkellä ja se oli aivan käytännöllistä. Apu tuli oikealla hetkellä siinä mielessä,
että Pietari ei ehtinyt vajota kokonaan aaltoihin. Ja apu oli käytännöllistä: Jeesus ojensi kätensä ja pysäytti Pietarin vajoamisen.
Jeesus olisi voinut estää Pietaria vajoamasta sanomalla hänelle yhden ainoan sanan. Se olisi voinut olla: ”Älä Pietari astu veneestä minnekään.” Mutta Jeesus salli Pietarin nähdä käytännön kokemuksen kautta, ettei itseluottamus kanna. Itseluottamus on eri asia kuin usko.
Kertomus on talletettu meitä varten. Kun meillä on omat koettelemuksemme ja kun me tavalla tai toisella menetämme
elämän tilanteen hallinnan ja pohjaa tuntematta vajoamme, on Jeesus lähellä niin kuin hän oli lähellä Pietaria. Ehkä me kerran lähdimme jossakin asiassa liikkeelle omassa voimassamme, itseemme luottaen. Jeesus antoi sen tapahtua ja salli meidän epäonnistua ja odotti,
kunnes me koimme vajoamisen. Näin hän tekee, että me oppisimme luottamaan häneen eikä itseemme. Sinä hetkenä kun luottamuksemme
itseemme murenee, Jeesus on siinä ja osoittaa, että hän palvelee juuri niitä, joilta pohja pettää. He jäävät täysin Jeesuksen armollisen käden varaan.

Rosemary Griffiths