Juutalaisista
Kerran eräs kuningas kysyi kristityltä filosofilta: "Kerropa yksikin asia, mikä saisi minut vakuuttuneeksi siitä, että Raamattu on Jumalan Sanaa", filosofi vastasi lyhyesti: "Katsopa juutalaisia".

On selvää, että juutalaiset ovat hyvin erityislaatuinen porukka ja juutalaisten historia on hämmästyttävä kansojen joukossa.

Mutta jos te ette kuule minua ettekä pidä kaikkia näitä käskyjä, vaan hylkäätte halpana minun ohjeeni ja ...rikotte minun liittoni... teidät minä hajotan kansojen sekaan ja ajan teitä takaa paljastetulla miekalla, ja teidän maanne tulee autioksi ja kaupunkinne raunioiksi.... Ja te häviätte kansojen sekaan, ja vihollistenne maa nielee teidät. Ja ne teistä, jotka jäävät jäljelle, riutuvat teidän vihollistenne maassa syntivelkansa tähden... Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää enkä viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa; sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa. " Lev 26:14-15, 33,38-39, 44

Tämä jo Mooseksen laissa määritetty ehto liiton rikkomisesta on toteutunut. Juutalaiset ovat hajonneet kansojen sekaan ja olleet niissä vainottuina ympäri maailmaa. Vainoista mm. täällä.

"...heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät." Luuk 21:24

Juutalaisten paluu omaan maahansa ja Israelin valtion perustaminen 1948 ovat merkkejä Jumalan Sanan toteutumisesta.

Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä. Jes 11:11-12

Jesaja 11:11 mainitsee "toisen kerran". Jesajan omina päivinä toteutui vasta hänen profetoimansa ensimmäinen hajotus eikä Jesaja itse elinaikanaan nähnyt ensimmäistäkään paluuta.

"Sentähden, katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset Egyptin maasta', vaan: 'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin hän oli heidät karkoittanut'. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin heidän isillensä. Katso, minä käsken tulemaan monta kalastajaa, sanoo Herra, ja ne heitä kalastavat, ja sen jälkeen minä käsken tulemaan monta metsästäjää, ja ne heitä metsästävät kaikilta vuorilta ja kaikilta kukkuloilta ja kallioiden rotkoista." Jer 16:14-16

"Monta kalastajaa", jo vuosikausia kristityt ovat avustaneet eri tahojen kautta juutalaisten paluumuuttoa ympäri maailmaa takaisin omaan maahansa. Viime vuosina jälleen voimakkaammin esiin nousseet juutalaisvainot esim. Venäjällä ja Iranissa ovat tekstin viittaus "metsästäjiin".

"Minä tuon heidät takaisin pohjoisesta maasta, kokoan heidät maailman ääristä asti!" Jer 31:8

Entisen Neuvostoliiton alue Israelista pohjoiseen on ollut juutalaisten paluumuuton suurin yksittäinen lähde.

"niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa, Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana eivätkä enää jakaantuneina kahdeksi valtakunnaksi." Hes 37:21-22

Vastoin tilannetta profeetan päivinä, jolloin oli ollut vuosisatoja Juuda ja erikseen Israel, maa on nyt, vuodesta 1948, ollut olemassa yhtenä valtakuntana. Yksi kuningas tulee olemaan Messias Jeesus Kristus.

Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, - mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. Hes 38:8

Jumalan profeetta Hesekiel viittaa myös yllä juutalaisten paluuseen takaisin Israeliin monien kansojen seasta ankarasti kärsineenä.

Lisäksi tämä profetia kokonaisuudessaan viittaa meidän lähitulevaisuuteemme, Googin sotaan.


Näin on Juutalaisten mainen vaellus kirjoitettu jo Raamatun lehdille ja  heidän paluunsa Israeliin  on merkkinä lopunajan lähentymisestä.