Apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen viidennen luvun alussa:

"Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta."

Paavali jatkaa:"jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaaan kärsivällisyyttä, Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhänhengen kautta, joka on meille annettu"

Galatalaiskirjeen  viidennessä luvussa Paavali sanoo:" vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.  Sillä liha himoitsee Henkeä vastaan ja Henki lihaa vastaan; nämä ovat nimittäin toisiaan vastaan, niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte."

Paavali luettelee pitkän listan lihan himoista ja haluista johtuvia asioita, riidat kateudet, juomingit, eriseurat, lahkot ym. ja sitten jatkaa: " Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus,sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki."

 Tottahan maailmassa on tärkeää ,että oisi rauha niin maiden, kansojen ja yksittäisten ihmistenkin välillä, kaikessa yhteiselossa ja toiminnassa. Ei se näytä niin helppoa olevan tälle turmeltuneelle ihmisluonnolle   ja siksi oisikin tärkeää pyytää, että meillä itsekullakin oisi rauha Jumalan kanssa.

Jeesus itse sanoi opetuslapsilleen: " Rauhan minä jätän teille; minun rauhani- sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin mailma antaa, Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö."

Vain uskosta Jumalaan vuotaa, niin rauha, kuin rakkaus joka kaikki koettelemukset ja vastoinkäymiset kestää. Kerskua emme kukaan voi, sillä niin huonoja ja heikkoja olemme, mutta Jumalan armon avulla voimme kestää ja kerran voitton saavuttaa.